موضوعات = اقتصادی
تأثیر سیاست‌‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22084/aes.2023.27202.3539

سارا محتشمی؛ حمید سپهردوست؛ محمد حسن فطرس


تحلیل اثر جهانی شدن بر رفاه اقتصادی در ایران: با تاکید بر ابعاد و اجزای جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22084/aes.2024.28403.3637

شهریار زروکی؛ احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری؛ مستانه یدالهی اطاقسرا


کاربرد مدل بازی چانه زنی جهت تجزیه کارایی مدل متمرکز دو مرحله ای در بانکهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22084/aes.2024.28759.3660

علی عبدالوند؛ بهرام فتحی؛ محمد خرسند زاک؛ مجید انیسی


تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22084/aes.2024.28533.3651

زانکو قربانی؛ زانا مظفری؛ سامان قادری


اثر فضایی آموزش برخط فقر در استان‎های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22084/aes.2024.28736.3659

سید پرویز جلیلی کامجو؛ مبینا زارعی؛ فاطمه طرهانی


برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22084/aes.2024.28459.3644

حمیده ترابی؛ محمد پارسائیان؛ محمدصادق علیپور


jتوزیع مجدد نسبی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22084/aes.2024.29010.3676

محدثه رحیمی؛ مرضیه اسفندیاری


عوامل مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص‌های سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22084/aes.2024.28522.3652

محمود شریف پور؛ حسین صادقی سقدل؛ لطفعلی عاقلی؛ علی محمد احمدی


بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز به تورم انتظاری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22084/aes.2024.29151.3683

مهدی عظیم زاده؛ شهرام فتاحی؛ علی فلاحتی


بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علّیت گرنجر

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403، صفحه 9-40

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2022.26524.3481

حمیده دانش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ امین منصوری


تحلیل اثر تورم بر بیکاری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403، صفحه 99-129

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.27865.3594

علی یونسی؛ امیرعلی فرهنگ؛ وحید نیک پی پسیان


شاخص فساد مالی در ایران،رویکرد نظریه محرومیت

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403، صفحه 155-179

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.28340.3636

معبود محمدی؛ قهرمان عبدلی؛ عزت اله عباسیان؛ مهدی ارائی


تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 73-105

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


برآورد ارزش اقتصادی نهادۀ انرژی برق در صنایع انرژی‌بر ایران

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 133-160

10.22084/aes.2023.28204.3622

سیدمهدی نیکزادالحسینی؛ مهدی صادقی شاهدانی


اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 9-38

10.22084/aes.2021.25066.3359

حسن چنارانی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری؛ محمدجواد شریف زاده