تماس با ما

آدرس دفتر نشریه :همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی -  دفتر فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران

تلفن: 38380698-081     (ساعات پاسخگویی: 10-12 شنبه تا چهارشنبه)  

 

  آدرس ایمیل :     journal_aesi@yahoo.com و aesi@basu.ac.ir