داوران سال 1400

1 ابراهیمی، محسن دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
   
2 ابراهیمی، مهرزاد استادیار دانشگاه
   
3 ادبی فیروزجایی، باقر استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
   
4 آسایش، حمید استادیار عضو هیات علمی دانشگاا ایت الله بروجردی
   
5 اسفندیاری، مرضیه استادیار استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
   
6 اشرفی، یکتا سایر عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی
   
7 افقه، مرتضی دانشیار دانشیار/دانشگاه شهید چمران اهواز
   
8 امیدی، وحید سایر دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
   
9 انصاری سامانی، حبیب استادیار استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
   
10 آهنگری، عبدالمجید دانشیار دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
   
11 باباپور، میترا سایر دانشجوی دکتری
   
12 بکی حسکویی، مرتضی استادیار مدیر دفتر مدلسازی دانشگاه امام صادق ع
   
13 بنی اسدی، مصطفی استادیار استادیار اقتصاد کشاورزی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
   
14 پیری، محمد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
   
15 ترکمنی، اسماعیل سایر دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
   
16 تیموری، یونس استادیار برنامه و بودجه
   
17 حاجی، غلامعلی استادیار استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
   
18 حسینی دوست، سیداحسان استادیار استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
   
19 خداداد کاشی، فرهاد دانشیار عضو هیات علمی
   
20 خوشکلام خسروشاهی، موسی استادیار اقتصاد
   
21 خوشنود، زهرا استادیار هیئت علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
   
22 دل انگیزان، سهراب دانشیار عضو هیأت علمی گروه اقتصاد
   
23 دلیری، حسن استادیار دانشگاه گلستان
   
24 راسخی، سعید استاد دانشگاه مازندران
   
25 رحیمی نیا، هیوا مربی دانشگاه آزاد قزوین
   
26 رزاقی، سمیه استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مالیه بین الملل- تجارت- همگرایی پولی
   
27 رنجبر فلاح، محمدرضا استادیار هیأت علمی پیام نور غرب تهران
   
28 روشن، رضا دانشیار عضوهیئت علمی-دانشگاه خلیج فارس بوشهر
   
29 زارعی، ژاله دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
   
30 زبیری، هدی استادیار دانشگاه مازندران
   
31 یزدانی، مهدی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
   
32 زروکی، شهریار دانشیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد
   
33 سالم، علی اصغر استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
   
34 سپهردوست، حمید استاد دانشگاه بو علی سینا
   
35 سعادت، رحمان استادیار عضو هیات علمی و مدیر پژوهش دانشکده اقتصاد سمنان
   
36 صیادی، محمد استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
   
37 صداقت، هانیه سایر  
   
38 طهرانچیان، امیر منصور استاد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر
   
39 عابدی، سمانه استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
   
40 عبدلی، قهرمان دانشیار دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
   
41 عزیز محمدلو، حمید استادیار استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بین المللی املم خمینی قزوین
   
42 علیزاده، صدیقه سایر گروه اقتصاد -دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان-ایران
   
43 فاطمی زردان، یعقوب سایر  
   
44 فخرحسینی، سید فخرالدین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
   
45 فریدزاد، علی دانشیار دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
   
46 فردوسی، مهدی سایر فارغ التحصیل دانشگاه بوعلی سینا- کارشناس اشتغال صندوق کارآفرینی امید
   
47 فطرس، محمدحسن استاد عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
   
48 فلاحتی، علی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه رازی
   
49 کرامت زاده، علی استادیار دکترای اقتصاد کشاورزی> گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
   
50 کردبچه، حمید    
   
51 کریمی تکانلو، زهرا دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
   
52 کمالی دهکردی، پروانه استادیار عضو هیات علمی
   
53 گرشاسبی، علیرضا استادیار هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
   
54 گرشاسبی فخر، سعید استادیار استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
   
55 گلخندان، ابوالقاسم سایر دانشگاه لرستان
   
56 متوسلی، علی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
   
57 معبودی، رضا استادیار عضو هیات علمی دانشگاه
   
58 منتظرحجت، امیر حسین استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
   
59 منتظری شورکچالی، جلال استادیار استادیار گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
   
60 منوچهری، صلاح الدین مربی دانشگاه بوعلی سینا
   
61 مهدوی عادلی، محمد حسین استاد دانشگاه فردوسی مشهد
   
62 مهرگان، نادر استاد عضو هیات علمی
   
63 موسایی، میثم استاد uq, idhj ugld nhka;ni ug,l h[jlhud nhka'hi jivhk
   
64 نادمی، یونس استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
   
65 نجفی علمدارلو، حامد دانشیار عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
   
66 نصیرخانی، پرویز استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
   
67 همتی، مریم استادیار عضو هیت علمی/پژوهشکده پولی و بانکی