درباره نشریه

فصلنامه: «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»

Quarterly Journal: Applied Economics Studies, Iran (AESI)


عنوان نشریه:                                                                                     مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

آوانگاری عنوان نشریه:                                                                       Muṭāli̒āt-i iqtiṣādī-i kārburdī Īrān

عنوان انگلیسی نشریه:                                                                        Applied Economics Studies, Iran 

عنوان کوتاه نشریه (مخفف):                                                                AESI

صاحب امتیاز و ناشر:                                                                           دانشگاه بوعلی‌سینا            

مدیرمسئول:                                                                                       سعید عیسی‌زاده

سردبیر:                                                                                             محمدحسن فطرس            

شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                             ...            

شمارۀ شاپای چاپی (P. ISSN):                                                          2322-2530   

شمارۀ شاپای الکترونیکی (E. ISSN):                                                 2322-472X 

شناسه‌گر دیجیتالی:                                                                            DOI: 10.22084/AES

کد نشریه در وزارت علوم:                                                                   ...             

زبان نشریه:                                                                                       فارسی (با مقالۀ مبسوط انگلیسی ۱۵۰۰ کلمه‌ای)

موضوع نشریه:                                                                                  مسائل اقتصادی ایران         

آغاز انتشار:                                                                                        اسفندماه 1390 

نوع اعتبار:                                                                                         علمی (بر اساس رأی جلسه مورخ 24/12/1390  به شماره 271016 /2)          

توالی انتشار:                                                                                      فصلنامه       

موعد انتشار:                                                                                      آخر فصل مربوطه (خرداد ماه؛ شهریور ماه، آذر ماه، اسفند ماه)    

نوع یا انواع مقالات قابل انتشار در نشریه:                                            پژوهشی (Research)       

رتبه در وزارت علوم:                                                                           رتبۀ الف         

شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                 نشریه هسته؛ 2 Q             

ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                        514/.         

نوع داوری:                                                                                         دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور)  

بازۀ زمان داوری:                                                                                 بین ۲ تا ۴ ماه 

نوع انتشار:                                                                                         چاپی و الکترونیکی            

نوع دسترسی:                                                                                    دسترسی باز - رایگان تمام متن (OA)

ضوابط اخلاق نشر:                                                                              تابع قوانین COPE

قوانین و حق نشر مقالات:                                                                    CC BY-NC 4.0 DEED

هزینۀ بررسی و انتشار:                                                                        600هزارتومان، براساس مصوبۀ آیین‌نامۀ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و فناوری          

نوع مشابهت‌یاب بررسی سرقت علمی و ادبی:                                       مشابه‌یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب)          

نوع شناسه‌گر دیجیتال:                                                                       DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات از شرکت مِدار) و  DOR  (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات از ISC)         

انجمن همکار نشریه:                                                                          انجمن علمی اقتصاد توسعۀ منطقه‌ای           

محل نشر:                                                                                          همدان / ایران 

وب‌سایت نشریه:                                                                               /https://aes.basu.ac.ir

ایمیل نشریه:                                                                                      aesi@basu.ac.ir        


جهت اطلاع بیشتر از موارد درج شده در جدول، به بخش‌های مربوطه در صفحات ایستا در صفحۀ اصلی نشریه رجوع کنید.


هم‌چنین در صورت داشتن هرگونه سؤال، به بخش پرسش‌های متداول نشریه مراجعه کنید.