درباره نشریه

بر اساس رأی جلسه مورخ 90/12/24  به شماره 271016 /2

کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی پژوهشی 

به فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران

درجه علمی- پژوهشی اعطاء گردید.

 

نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران در سال 1399 با موافقت انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به فعالیت خود ادامه می دهد.


 

  ​- صاحب امتیاز:                                                                         دانشگاه بوعلی سینا 

- مدیرمسئول:                                                                             سعید عیسی زاده
- سردبیر:                                                                                   محمدحسن فطرس
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                     22787
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                   2530-2322
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:                                                            472X- 2322
- آغاز انتشار:                                                                             اسفندماه 1390
- نوع اعتبار:                                                                               علمی
- توالی انتشار:                                                                            فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                                  علمی پژوهشی
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                 کیو وان (Q1) 
- ضریب تأثیر:                                                                            (0.404)                                                   
 - نوع داوری:                                                                            دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، 
- زمان داوری                                                                           داوری اولیه 3 روز و پذیرش نهایی بین 2 تا 4 ماه

- نوع مقالات منتشر شده                                                              پژوهشی 

- زبان نشریه:                                                                            فارسی و انگلیسی (مینی مقاله 1200 الی 1500 کلمه)
- نوع انتشار:                                                                            چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                        رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                              دارد (100 هزار تومان هزینه ی داوری و 400 هزار تومان هزینه انتشار)

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                          DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات) 


نشریه
 مطالعات اقتصادی کاربری در ایران با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاههای همکار از سال 1391 شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نموده است. 

 مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های اقتصاد با تخصص در زمینه های کاربردی ایران تشکیل شده است، اداره خواهد شد.