داوران سال 1401

       
1 ابراهیمی، صلاح مربی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
   
2 ابراهیمی، محسن دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
   
3 ابراهیمی، مهرزاد استادیار دانشگاه
   
4 احمدیان، فرزانه استادیار  
   
5 ایزدخواستی، حجت استادیار استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
   
6 آسایش، حمید استادیار عضو هیات علمی دانشگاا ایت الله بروجردی
   
7 استادزاد، علی حسین استادیار عضو هیات علمی / مجتمع آموزش عالی لارستان
   
8 اسفندیاری، مرضیه استادیار استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
   
9 اسلاملوئیان، کریم استاد عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
   
10 اصغری، مریم استادیار عضو هیات علمی
   
11 امیدی، وحید سایر دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
   
12 امیری، حسین استادیار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
   
13 انصاری سامانی، حبیب استادیار استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
   
14 انواری، ابراهیم دانشیار دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
   
15 آهنگری، عبدالمجید دانشیار دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
   
16 باصری، بیژن استادیار هیأت علمی دانشگاه
   
17 براتی، جواد استادیار عضو هیات علمی پژوهشی - سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
   
18 بزازان، فاطمه دانشیار دانشگاه الزهرا
   
19 بکی حسکویی، مرتضی استادیار مدیر دفتر مدلسازی دانشگاه امام صادق ع
   
20 بنی اسدی، مصطفی استادیار استادیار اقتصاد کشاورزی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
   
21 ترکمنی، اسماعیل سایر دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
   
22 تیموری، یونس استادیار برنامه و بودجه
   
23 حاجی، غلامعلی استادیار استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
   
24 حسینی دوست، سیداحسان استادیار استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
   
25 خانزادی، آزاد استادیار عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
   
26 خداپناه، مسعود استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
   
27 خدیور، آمنه استادیار  
   
28 خوشکلام خسروشاهی، موسی استادیار اقتصاد
   
29 خوشنود، زهرا استادیار هیئت علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
   
30 درخشانی درآبی، کاوه استادیار گروه اقتصاد / دانشگاه اراک
   
31 درویشی، باقر استادیار استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
   
32 دشتی، قادر استاد عضوهیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
   
33 دلیری، حسن استادیار دانشگاه گلستان
   
34 دلفان، محبوبه استادیار استادیار/دانشگاه لرستان
   
35 دهقان شبانی، زهرا استادیار استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
   
36 رحیمی نیا، هیوا مربی دانشگاه آزاد قزوین
   
37 رزاقی، سمیه استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مالیه بین الملل- تجارت- همگرایی پولی
   
38 روشن، رضا دانشیار عضوهیئت علمی-دانشگاه خلیج فارس بوشهر
   
39 یزدانی، مهدی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
   
40 زیرک، معصومه سایر وزارت امور اقتصادی و دارایی
   
41 زروکی، شهریار دانشیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد
   
42 سرگلزایی، مصطفی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
   
43 سعیدپور، لسیان سایر مدرس دانشگاه
   
44 صادقی، زین العابدین دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
   
45 صداقت، هانیه سایر  
   
46 طهرانچیان، امیر منصور استاد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر
   
47 عبدلی، قهرمان دانشیار دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
   
48 علیزاده، صدیقه سایر گروه اقتصاد -دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان-ایران
   
49 فتاحی، شهرام دانشیار مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
   
50 فطرس، محمدحسن استاد عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
   
51 قلی زاده، علی اکبر استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
   
52 قویدل، صالح استادیار دانشگاه ازاد فیروزکوه
   
53 کریمی تکانلو، زهرا دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
   
54 کمالی دهکردی، پروانه استادیار عضو هیات علمی
   
55 گرشاسبی فخر، سعید استادیار استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
   
56 گلخندان، ابوالقاسم سایر دانشگاه لرستان
   
57 متوسلی، علی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
   
58 مروت، حبیبب دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
   
59 معبودی، رضا استادیار عضو هیات علمی دانشگاه
   
60 منتظرحجت، امیر حسین استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
   
61 منوچهری، صلاح الدین مربی دانشگاه بوعلی سینا
   
62 مهاجری، پریسا دانشیار دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی
   
63 مهدوی عادلی، محمد حسین استاد دانشگاه فردوسی مشهد
   
64 مویدفر، رزیتا استاد اقتصاد منطقه ای- شهری دانشگاه اصفهان
   
65 نادمی، یونس استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
   
66 نگین‌تاجی، زریر استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی