داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی زمینه مورد علاقه پژوهش سمت / سازمان
مهرزاد ابراهیمی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد صنعتی ، اقتصاد مالی ،اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی دانشگاه
باقر ادبی فیروزجایی استادیار دکترای تخصصی   عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ابراهیم انواری استادیار دکترای تخصصی اقتصاد سنجی - بین الملل دانشگاه شهید چمران
حجت ایزدخواستی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حمید آسایش استادیار دکترای تخصصی اقتصادی اقتصاد عضو هیات علمی
صادق بافنده ایماندوست دانشیار دکترای تخصصی   پیام نور
فاطمه بزازان دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه الزهرا
رقیه پوران سایر دکترای تخصصی اقتصاد کلان- توسعه- اقتصاد اسلامی مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
حسین توکلیان دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
آزاد خانزادی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد بخش عمومی- اقتصاد توسعه عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
کاوه درخشانی درآبی استادیار دکترای تخصصی پولی - مالی اقتصاد پولی، سیاست‌گذاری پولی، نرخ ارز، اقتصاد نهادگرا گروه اقتصاد / دانشگاه اراک
باقر درویشی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد بخش عمومی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
سهراب دل انگیزان دانشیار دکترای تخصصی اقتصادی علوم اقتصادی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد
حسن دلیری استادیار دکترای تخصصی اقتصادی   دانشگاه گلستان
سعید راسخی استاد دکترای تخصصی اقتصاد بین الملل و اقتصاد ریاضی دانشگاه مازندران
محمدرضا رنجبر فلاح استادیار دکترای تخصصی اقتصادی   هیأت علمی پیام  نور غرب تهران
شهریار زروکی دانشیار دکترای تخصصی اقتصادی اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد
حمید سپهردوست دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه بو علی سینا
مهدی صادقی شاهدانی استاد دکترای تخصصی   عضو هیئت علمی
هانیه صداقت سایر دکترای تخصصی    
امیر منصور طهرانچیان دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر
عباس عرب مازار دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حمید عزیز محمدلو استادیار دکترای تخصصی   استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بین المللی املم خمینی قزوین
صدیقه علیزاده سایر دکترای تخصصی پولی - مالی   گروه اقتصاد -دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان-ایران
جمال فتح‌اللهی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه رازی
مهدی فردوسی سایر دکترای تخصصی توسعه- مالی- روش شناسی- بانکداری فارغ التحصیل دانشگاه بوعلی سینا- کارشناس اشتغال صندوق کارآفرینی امید
علی فلاحتی دانشیار دکترای تخصصی بخش عمومی-تجارت- کلان عضو هیات علمی دانشگاه رازی
توحید فیروزان سرنقی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد بین الملل و اقتصاد بخش عمومی عضو هیات علمی دانشگاه
پروانه کمالی دهکردی استادیار دکترای تخصصی سرمایه گذاری،توسعه اقتصادی،محیط زیست ،بازار کار عضو هیات علمی
علیرضا گرشاسبی استادیار دکترای تخصصی   هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
احمد گوگردچیان استادیار دکترای تخصصی اقتصاد بین الملل و اقتصاد پول عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد مولایی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا