اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2333
تعداد پذیرش 271
تعداد عدم پذیرش 1797
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1349

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 395
تعداد مشاهده مقاله 1063677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 525650
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 12 %