اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2297
تعداد پذیرش 272
تعداد عدم پذیرش 1773
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1329

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 394
تعداد مشاهده مقاله 1057253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 519565
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 334 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 26 روز
درصد پذیرش 12 %