اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2155
تعداد پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش 1674
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1252

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 361
تعداد مشاهده مقاله 1014776
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 482601
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 344 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 11 %