اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2458
تعداد پذیرش 320
تعداد عدم پذیرش 1879
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1414

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 431
تعداد مشاهده مقاله 1090639
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 551955
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 326 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 13 %