اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2239
تعداد پذیرش 260
تعداد عدم پذیرش 1732
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1294

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 390
تعداد مشاهده مقاله 1047448
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 507459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 337 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 12 %