اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2662
تعداد پذیرش 362
تعداد عدم پذیرش 2037
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1536

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 478
تعداد مشاهده مقاله 1160853
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 604039
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 14 %