اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2213
تعداد پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش 1710
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1280

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 375
تعداد مشاهده مقاله 1028248
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 495390
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 341 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 12 %