اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2626
تعداد پذیرش 356
تعداد عدم پذیرش 2010
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1513

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 1144102
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 584956
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 332 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 14 %