برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر جهاد دانشگاهی

2 استادیار گروه مطالعات بازار کسب و هوشمند‎‎، مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور

10.22084/aes.2024.28459.3644

چکیده

اوقات فراغت و شیوه‌های گذران آن یکی از بخش‌های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور مورد علاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی – مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی‌های خانوار شهری شامل سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف‌‌شده در حوزه فراغت است. بدین‌منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده ‌شد و ضرایب مدل بر اساس داده‌های‌ سال آماری 99-1398 برآورد گردید. بر اساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می‌گذارند؛ از سوی دیگر خانوارهای شهری که سرپرست آنها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت‌های فراغتی دارند. به‌علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of the demand function of household leisure expenditure in urban areas of Iran

نویسندگان [English]

  • hamideh Torabi 1
  • Mohammad Parsaian 1
  • Mohammadsadegh Alipour 2
1 پژوهشگر جهاد دانشگاهی
2 استادیار پژوهشکده آمار
چکیده [English]

Leisure time and ways of spending it are one of the important parts of human daily life, which today is faced with many economic, social and cultural issues and challenges. The way of spending this time in dealing with personal and household matters has been taken away and turned into a real-virtual industry subject to various requirements and factors. The purpose of this article is to estimate the leisure time demand function of households in urban areas of Iran and to examine the factors related to the characteristics of urban households, including age, literacy level, gender, marital status, and the amount of financial resources of the head of the household on the time spent in leisure. For this purpose, ordinary least squares method was used to check the relationship between variables and to enter virtual variables in the model, and the coefficients of the model were estimated based on the data of the statistical year 2018-2019. Based on the results of the model, urban households with male heads leave less opportunity for leisure time compared to urban households with female heads; On the other hand, urban households whose heads are married have a greater tendency to devote time to leisure activities. In addition, financial availability is an effective factor in allocating more time to leisure in urban households.urban households whose heads are married have a greater tendency to devote time to leisure activities. In addition, financial availability is an effective factor in allocating more time to leisure in urban households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand function
  • leisure time
  • ordinary least squares
  • household demographic characteristics