موضوعات = اقتصادی
تعداد مقالات: 34
1. Rational Expectation House Price Bubbles in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24331.3302

سمیه پارسا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ مرضیه اسفندیاری


2. How Macroeconomic Variables in Iran Did Respond to Oil Sanctions: An Application of Bayesian TVP-SVAR Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.21994.3095

سمیه رزاقی؛ حسن حیدری


3. برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


4. بررسی آثار سیاستهای بودجه ای خاص کاهش نابرابری مناطق در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/aes.2021.24921.3348

محسن افروخته؛ مجتبی الماسی؛ سهراب دل انگیزان


5. رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیر خطی NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24941.3349

حمید لعل خضری؛ ملیحه آشنا


6. اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/aes.2021.25066.3359

حسن چنارانی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری؛ محمدجواد شریف زاده


7. تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اتخاذ سیاست مالیات سبز در ایران با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22084/aes.2021.25078.3360

شاهرخ شاکرین؛ سیدنعمت اله موسوی؛ عباس امینی فرد


8. برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی


9. بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار ‏سیاست‌های پولی و مالی بر آن: کاربرد رویکرد ‏BEKK- VECH –VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22084/aes.2022.25294.3372

فرزانه شالیاری؛ سید عزیز آرمن؛ احمد صلاحمنش


10. ارائه الگوی توسعه‌ی صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22084/aes.2022.25180.3365

مهدی حیدری؛ عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی


11. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22084/aes.2022.25365.3377

سهیلا سبحانی؛ محمدحسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ اسماعیل ترکمنی


12. بررسی اثر بلایای طبیعی بر الگوی مصرف خانوار در ایران با استفاده از مدل تفاضل در تفاضل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22084/aes.2022.25884.3418

علی اصغر سالم؛ لیلا جباری


13. تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25279.3381

مجید حاجی؛ علی نصیری اقدم؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری


14. مدل‎سازی سنجش آثار اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی "مطالعه موردی طرح‎های اشتغال‎زایی بنیاد برکت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25392.3382

ابوالفضل غفاری؛ علیرضا پورفرج؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ علیرضا کریمی


16. بررسی تأثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 43-71

10.22084/aes.2022.24723.3327

مجتبی عباس زاده؛ رضا روشن؛ ابراهیم حیدری


17. اثر تحریم‌های اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 97-127

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


18. تأثیر شوک‌های نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران با استفاده از مدل BVAR

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 129-169

10.22084/aes.2021.23376.3229

حمید سپهردوست؛ سارا محتشمی؛ یعقوب فاطمی زردان


20. آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 203-231

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


24. آزمون پارادوکس استرلین در چارچوب فرضیۀ نفرین منابع: مورد مطالعاتی کشورهای عضو اوپک

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 1-14

10.22084/aes.2020.23088.3201

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


25. تأثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی (با تأکید بر کیفیت دارایی)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 15-37

10.22084/aes.2021.23303.3221

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ پیمان نوری بروجردی؛ منا آشتیانی