موضوعات = اقتصادی
بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علیت گرنجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

10.22084/aes.2022.26524.3481

حمیده دانش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ امین منصوری


تأثیر سیاست‌‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22084/aes.2023.27202.3539

سارا محتشمی؛ حمید سپهردوست؛ محمد حسن فطرس


تحلیل اثر تورم بر بیکاری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22084/aes.2023.27865.3594

علی یونسی؛ امیرعلی فرهنگ؛ وحید نیک پی پسیان


برآورد ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق در صنایع انرژی‌بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28204.3622

سیدمهدی نیکزادالحسینی؛ مهدی صادقی شاهدانی


The Impact of Creative Industries on Employment Using the Generalized Method of Moments (GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28218.3624

هدی زبیری؛ مریم احسانی


تحلیل اثر ناترازی بودجه دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


An Analysis of Financial Corruption Index (FCI) in Iran through Deprivation Theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22084/aes.2023.28340.3636

معبود محمدی؛ قهرمان عبدلی؛ عزت اله عباسیان؛ مهدی ارائی


اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 9-38

10.22084/aes.2021.25066.3359

حسن چنارانی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری؛ محمدجواد شریف زاده


بهینه‌سازی زنجیرۀ تأمین برق مدرن با الگوریتم چند هدفۀ ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 63-90

10.22084/aes.2022.26912.3516

سید محمد سید حسینی؛ امیر محمد زاده؛ محسن صیقلی؛ فرزین رضایی


بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 117-137

10.22084/aes.2022.26476.3476

مسعود سعادت مهر؛ افشین بازگیر


بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایۀ اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 139-165

10.22084/aes.2022.26478.3477

آزاد خانزادی؛ نسرین کریمی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 167-206

10.22084/aes.2022.26589.3487

رامین امانی؛ خالد احمدزاده؛ فاتح حبیبی


بررسی اثر مؤلفه‌های رفتاری بر قیمت مسکن در ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 241-274

10.22084/aes.2023.27055.3531

شهلا صمدی پور؛ علی اکبر قلی زاده؛ حمید سپهردوست


برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستاندۀ ملی؛ مطالعۀ موردی بندر شهید رجایی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 79-105

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور