موضوعات = اقتصادی
تعداد مقالات: 17
2. ارزیابی اثرات خارجی آلودگی هوای ناشی از حمل‌و‌نقل شبکه شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.22958.3194

مژگان سلیمانی؛ نعمت اله اکبری؛ بابک صفاری


3. تأثیر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها: مطالعه موردی کمیته اعتباری شعبه‌های یک بانک ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.23396.3233

اسماعیل جعفری مهر؛ بهرام سحابی؛ حسن حیدری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


4. اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


5. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


6. بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان‌های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.21249.3166

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان


7. آزمون پارادوکس استرلین در چارچوب فرضیۀ نفرین منابع: مورد مطالعاتی کشورهای عضو اوپک

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 1-14

10.22084/aes.2020.23088.3201

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


8. تأثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی (با تأکید بر کیفیت دارایی)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 15-37

10.22084/aes.2021.23303.3221

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ پیمان نوری بروجردی؛ منا آشتیانی


10. بررسی تعاملات بین شاخص‌های مراقبت‌های سلامتی، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 69-94

10.22084/aes.2021.21983.3092

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اکبر خدابخشی؛ شراره مساحی


13. اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 169-199

10.22084/aes.2020.22565.3156

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر


14. تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی