موضوعات = اقتصادی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 135-169

10.22084/aes.2022.25365.3377

سهیلا سبحانی؛ محمدحسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ اسماعیل ترکمنی


آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 203-231

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


تأثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی (با تأکید بر کیفیت دارایی)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 15-37

10.22084/aes.2021.23303.3221

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ پیمان نوری بروجردی؛ منا آشتیانی


بررسی تعاملات بین شاخص‌های مراقبت‌های سلامتی، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 69-94

10.22084/aes.2021.21983.3092

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اکبر خدابخشی؛ شراره مساحی


اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 169-199

10.22084/aes.2020.22565.3156

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر


تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی