اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان توسعه تجارت ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

3 عضو هیات علمی

10.22084/aes.2021.23030.3199

چکیده

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست؛ تلاش کرده اثر تحریمهای اقتصادی سال 2011 را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001 ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، ده کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی در نظر گرفته شده‌اند و در یک فرایند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می‌دهد در حالیکه ایران می توانست برای تک تک سالهای بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74 میلیارد دلار صادرات خود را از دست دهد. بر اساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵ است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰ میلیارد دلار برسد. در حالی که بر اساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7 میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی یعنی میزان ۹۹.۷ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین-های صورت گرفته را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Sanctions on Iran's Export: Using the Synthetic Control Method

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Adeli 1
  • Hadi Ghaffari 2
  • Bita Shaygani 3
1 Trade Promotion Organisation
2 Associate Proffesor, Payame Noor University
3 Faculty member
چکیده [English]

The Impact of Economic Sanctions on Iran's Export: Using the Synthetic Control Method:
This study employs the Synthetic Control Method (SCM) as an innovative method in evaluating the effects of a policy to assess the effect of the 2011 economic sanctions on Iran's exports during the period 2001-2018. For this purpose, in addition to Iran, ten other countries have been considered as a donor pool to simulate the trend of Iran's exports before and after the economic sanctions. New Zealand, Turkey, the UAE and China have played the most important roles in this simulation. The results show that while Iran could have achieved more than $ 150 billion in exports for each of the years since the embargo, the sanctions have caused Iran to lose an average of $ 74 billion export income annually. According to the estimated model, the largest export gap is related to 2015, when sanctions caused Iran's export to reach $ 60 billion. While according to the counterfactual export pattern and in the absence of sanctions in this year, the amount of exports could reached $159.7 billion, and the maximum export gap has been recorded $99.7 billion. The placebo test confirms the reliability of the estimates made by extending the SCM to all members of the donor pool. The results of this study show that Iran's export is affected by demand side factors. Developing friendly political relations with business partners, avoiding international disputes, and building sustainable trade relations through business links between firms are among the policy recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Economic sanctions
  • Synthetic Control Method
  • Donor Pool