کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل اثر جهانی شدن بر رفاه اقتصادی در ایران: با تاکید بر ابعاد و اجزای جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22084/aes.2024.28403.3637

شهریار زروکی؛ احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری؛ مستانه یدالهی اطاقسرا


تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 73-105

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 167-206

10.22084/aes.2022.26589.3487

رامین امانی؛ خالد احمدزاده؛ فاتح حبیبی


حباب انتظارات عقلایی قیمت مسکن در ایران

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 103-121

10.22084/aes.2021.24331.3302

سمیه پارسا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ مرضیه اسفندیاری


برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 83-108

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی


تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه ادواری و ساختاری در ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 199-225

10.22084/aes.2020.19634.2912

مرضیه دینداررستمی؛ شمس اله شیرین بخش؛ زهرا افشاری


پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص‌ قیمت‌های داخلی در ایران

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 225-253

10.22084/aes.2019.18236.2805

سیاب ممی پور؛ فاطمه صبحی جویباری


معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 145-166

10.22084/aes.2018.14258.2504

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان


ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی