تعداد مقالات: 324
51. محاسبه شاخص‌های شرایط پولی و مالی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 29-57

حجت تقی زاده؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد هراتی


52. شبیه‌سازی قیمت نقدی فوب برای صادرات گاز طبیعی ایران از هاب فرضی شمال‌غرب با استفاده از روش شوارتز – اسمیت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-31

تیمور محمدی؛ حجت الله غنیمی فرد؛ عاطفه تکلیف؛ افشین جوان


54. سنجش اعتبار آماری روش‌های CB و CHARM در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 33-58

زهرا عبدالمحمدی؛ علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری


55. تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 35-60

فاطمه دمیری؛ کریم اسلاملوییان؛ ابراهیم هادیان؛ رضا اکبریان


56. عوامل تعیین‌کننده صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال‌توسعه مبتنی بر رویکرد متوسط گیری مدل بیزی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 23-47

محسن مهرآرا؛ سمانه سیجانی؛ عباس رضازاده کارسالاری


57. سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-28

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


59. تحلیل نامتقارنی تکانه‌های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 23-49

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیرحسین فتح الله زاده


60. عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 35-58

سجاد برخورداری؛ حسین جلیلی بوالحسنی


61. لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-39

سید احمدرضا جلالی نایینی؛ حسین توکلیان؛ حمید زمان‌زاده؛ پدرام داودی


62. سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 25-55

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


65. بررسی همگرایی بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو OECD با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 57-80

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ امینه شیبائی


66. ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-89

حمید کردبچه؛ سوده السادات امامی


67. اثر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 29-52

سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویج؛ اتابک شهباززاداه خیاوی


69. پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 41-62

حمید ابریشمی؛ نفسیه بهرادمهر؛ طاهره سیفی


72. بررسی ارتباط رشد-آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد درونزای تعمیم یافته: یک الگوی کالیبره شده برای اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 33-58

جواد هراتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ غلامعلی شرزه ای؛ تکتم امینی


74. عملکرد دو روش ARIMA و شبکه عصبی GMDH در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف (ایران-1380-1389)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 33-58

حمید ابریشمی؛ فرخنده جبل عاملی؛ معصومه ابوالحسنی؛ افشین جوان


75. برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی