گره نیروی کار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد بابل

چکیده

همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم­ترین نیازهای هر جامعه­ای، مورد توجه و مطالعه صاحب­نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه­های اصلی دولت­ها محسوب می­شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است.  برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال­هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می­شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک­هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می­شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی  VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده­های سالانه دوره زمانی  1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می­دهند؛ اما  افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می­شودودر جهت رفع این گره عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Labor Wedge in Iran

نویسندگان [English]

  • shahram golestani 1
  • ensiye lagari 2
  • hadi lagari 3
چکیده [English]

Always, the issues about job-creating and elimination of unemployment, as one of the essentials of each society; was attention by the economists. In addition the unemployment as a economical, sociological, and political destructive phenomenon; is one of the main concerns of all governments in the worlds. The obviation of the phenomenon, as one of the primary tasks of governments, is part of their responsibilities. To deal with unemployment and overcome it, at first the channels that rising unemployment or cause wedge in the job market should be identified. This paper is an attempt to identify shocks that lead to creation wedge in labor market and increasing unemployment in Iran. For this purpose, time series analysis, based on VAR model and cointegration relations is used. Accordingly, the annual data over the period 1344- 1389 were used. The results show that increase in oil revenues, government’s budget deficit, and liquidity cause to creation of wedge in labor market and increase the unemployment. But increment in total capital cause the decrease in unemployment and lead to elimination of the wedge in labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • labour wedge
  • Financial shocks
  • Monetary shocks