بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می­تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری­های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری­های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری­ها در ارزیابی دلالت­های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش‌های اقتصاد سنجی با استفاده از داده­های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می‌دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده‌ها، دولت­ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه­شان می­توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government size, Government quality and environmental quality Case study of OECD and OIC countries

نویسندگان [English]

  • hamid amadeh 1
  • abas shakeri 1
  • frashteh mohammadeyan 2
چکیده [English]

Studying the relationship between government size and providing of public good by devising an empirical test that would provide information on the validity of the demand-driven theory against all of the remaining Theories which  explaining government size  seems important for assessing the welfare implications of government size .In this paper, we use a panel estimation method for  OECD and OIC  countries over the period 1995 -2008  to evaluate the theory of government as a public goods provider by studying the relationship between government size and the provision of a particular, public good, namely environmental quality. We have found that the government size has a negative effect on air quality but for government quality  this relation is inverse. That is, countries with a larger government size tend to suffer from higher levels of air pollution. This result suggests that besides the known factors  there are additional channels , corruption, bureaucratic, through which a large government may have harmful consequences for the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government size
  • Government quality and environmental quality
  • OECD and OIC countries