تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه مانی توبا. کانادا

2 دانشجوی دوره دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیردو عواملی که بر روی افزایش دخالت بانک مرکزی موثرند، بررسی می‌شوند. از آنجایی که نوع رژیم ارزی در هر کشوری، مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداختها و بخش بانکی آن کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بررسی این موضوع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است.
بدین منظور، پس از معرفی شاخص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از داده‌های ماهانه نرخ ارز بازار آزاد و ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی طی دوره­ی 78-1387 شاخص دخالت بانک مرکزی محاسبه و با استفاده از الگوی چرخشی مارکف دوره‌هایی که احتمال افزایش دخالت بانک مرکزی وجود داشته شناسایی شده است. سپس، با استفاده از مدل‌های باینری، عوامل مؤثر بر افزایش دخالت مشخص شده است. نتایج نشان می‌دهند دخالت بانک مرکزی در دوره‌های 1380:08-1378:01، 1383:04-1382:01 و 1387:12-1386:01 افزایش یافته است. همچنین، طبق برآوردهای مدل پروبیت، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارت اعطایی به تولید ناخالص داخلی  و تغییرات نسبت بدهی‌های خارجی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر افزایش دخالت بانک مرکزی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Central Bank Intervention in Foreign Exchange Market Using the Markov Switching and Probit Models

نویسندگان [English]

  • saeed moshiri 1
  • sepideh khatibi 2
چکیده [English]

The literature on international economics and finance shows that the exchange rate regime is an important factor in macroeconomic performance through its effects on the balance of payments and inflation. In this paper, we analyze the exchange rate regime in Iran and estimate the degree of the central bank’s intervention in the exchange rate market. The paper follows three steps as follows: First, we calculate an index for the exchange rate intervention of the central bank. Second, we use the Markov Switching Model to identify the periods of interventions, and finally, we estimate the determinants of the interventions using a probit model. Our quarterly data covers the period 1378:01-1387:04 (1999-2008). The estimation results show that central bank intervention has increased in the periods 1378:01-1380:08, 1382:01-1383:04 and 1386:01-1387:12. Furthermore, the probit model estimation results indicate that inflation ,domestic credit and the foreign exchange liabilities as a ratio of foreign exchange reserves are significant determinants of increasing intervention in the Iranian exchange rates market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intervention Index
  • Markov regime switching
  • Exchange rate
  • probit model