الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

طی سال­های گذشته استفاده از مدل­های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل‌بررسی است. این دو بخش شامل شوک­های درآمدی نامطمئن و دارایی‌های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی‌های مختلف است. در مدل طراحی‌شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش‌بینی‌نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می‌باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می‌شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral pattern of heterogeneous agent and optimal monetary policy for solving heterogeneous expectation model

نویسندگان [English]

 • yazdan gudarzi farahani 1
 • Mansour Khalili Araghi 2
 • ebrahim gorji 2
 • sajjad Barkhordari 3
3 Assistant Professor
چکیده [English]

The use of agent-based models on the heterogeneous behavior of agents has expanded considerably over the past years. This paper investigates the model based on the behavior of agents and considers the heterogeneity of agent models. In this study, we examine the effect of different forming of individuals'' expectations on macroeconomic variables and the re-distributional effects of monetary policy. This paper revisit the transmission mechanism from monetary policy to household consumption in a Heterogeneous Agent New Keynesian (HANK) model. The model yields empirically realistic distributions of wealth and marginal propensities to consume because of two features: uninsurable income shocks and multiple assets with different degrees of liquidity and different returns. In this model, the indirect effects of an unexpected monetary policy, which operate through a general equilibrium increase in labor demand, far outweigh direct effects such as intertemporal substitution. This finding is in Representative Agent New Keynesian (RANK) economies, where the substitution channel drives virtually all of the transmission from monetary policy to consumption then failure of Ricardian equivalence implies that, in HANK models, the fiscal reaction to the monetary expansion is a key determinant of the overall size of the macroeconomic response. The results indicate that under discretionary circumstances, the attempt of the monetary authority to redistribute wealth to the borrower''s households, which have a higher utility of net wealth than the other households, leads to changes in inflationary biases. However, under commitment circumstances, this inflationary pressure will be offset by changes in expectations for future inflation over time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heterogeneous Agent New Keynesian Model (HANK)
 • Representative Agent New Keynesian Model (RANK)
 • Expectations
 • Wealth Distribution
 • Monetary Policy
 • Rule
 • Discretion
آمار و اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی ایران (1396).
باستانی­فر، ایمان. (1391). تحلیل قواعد سیاست پولی در علم اقتصاد و ارائه معیارهای قاعده پیشنهادی ایده­ال سیاست پولی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
توکلیان، حسین. (1393). «برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، شماره 21، 329-359.
جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسین و حاجی کرمی، مرضیه. (1396). «ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 6(23)، 1-34.
خلیلی عراقی، منصور و گودرزی فراهانی، یزدان. (1395). «پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)»، فصلنامه علمی پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، دوره 10، شماره 4، 1-23.
سعیدپور، لسیان، حیدری، حسن و فعالجو، حمیدرضا. (1397). «تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در رژیم‌های نوسانی مختلف: رهیافت مارکوف سوئیچینگ DSGE». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 7(25)، 55-83.
Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. and Moll, B. (2017). Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach, mimeo.
Acikgoz, O. T. (2014). Transitional Dynamics and Long-run Optimal Taxation Under Incomplete Markets, mimeo.
Aiyagari, R., (1994). “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving”, Quarterly Journal of Economics, 109(3), 659-684.
Auclert, A. (2016). Monetary Policy and the Redistribution Channel, mimeo.
Doepke, M. and Schneider, M. (2006a). “Inflation and the Redistribution of Nominal Wealth”, Journal of Political Economy, 114(6), 1069-1097.
Doepke, M. and Schneider, M. (2006b). “Aggregate Implications of Wealth Redistribution: The Case of Inflation”, Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 493-502
Dyrda, S. and Pedroni, M. (2014). Optimal Fiscal Policy in a Model with Uninsurable Idiosyncratic Shocks, mimeo, University of Minnesota.
Fisher, I. (1933). “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions”, Econometrica, 1(4), 337-357.
Gottardi, P., Kajii, A. and Nakajima, T. (2011). “Optimal taxation and constrained inefficiency in an infinite-horizon economy with incomplete markets,” Economics Working Papers ECO2011/18, European University Institute.
Huggett, M. (1993). “The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete insurance economies”, Journal of economic Dynamics and Control, 17(5-6), 953-969.
Kaplan, G., Benjamin, M., and Giovanni L. V. (2018). “Monetary Policy According to HANK: Dataset”. American Economic Review, 108(3), 697-743.
Le Grand, F. and Ragot, X. (2017). Optimal fiscal policy with heterogeneous agents and aggregate shocks, mimeo.
Nuño, G. and Moll, B. (2017). “Social Optima in Economies with Heterogeneous Agents”, Review of Economic Dynamics, forthcoming.
Nuno, G. and Carlos, T. (2016). “Optimal monetary policy with heterogeneous agents”. Working Papers 1624
Park, Y. (2014). “Optimal Taxation in a Limited Commitment Economy”, Review of Economic Studies, 81(2), 884-918.