لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

4 دکتری، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

چرخه‌ی حیات بنگاه را می‌توان یکی از تعیین‌کننده‌های چرخه‌های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه‌ی چگونگی محیط کسب‌وکار، نمی‌تواند به‌سرعت با چرخه‌های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه‌های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره‌گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل‌تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می‌تواند شدت و طول چرخه‌های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق‌تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه‌های سمت تقاضا با تغییر شدت به‌کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه‌های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endogenous Firm Entry and Exit in a DSGE Model for Iran Economy

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Jalali-naini 1
  • Hossein Tavakolian 2
  • Hamid Zamanzadeh 3
  • Pedram Davoudi 4
1 Associate Professor/ IMPS
2 Assistant Professor/ Alame Tabatabaee University
3 Assistant Professor/ MBRI
4 Associate Professor/ IMPS
چکیده [English]

Firm life cycle could be considered as a determinant of business cycles since business environment factors inhibit coordination between Business forming and collapsing with the business cycles promptly. In this study, we try to append firms' endogenous entry and exit mechanism in a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). Regarding previous studies, we establish a better illustration of endogenous exit. Finally, we estimate the model by using Iran macroeconomics data. The simulation results show the endogenous entry and exit affect the business cycle length and magnitude. Also, Firm Endogenous Entry and Exit in the model causes the Demand Shock, absorb in the economy by the intensive margin. It means the firm uses more inputs to produce more output. On the other hand, in responding to the supply side shock, more firm enter to business (extensive margin).

Firm life cycle could be considered as a determinant of business cycles since business environment factors inhibit coordination between Business forming and collapsing with the business cycles promptly. In this study, we try to append firms' endogenous entry and exit mechanism in a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). Regarding previous studies, we establish a better illustration of endogenous exit. Finally, we estimate the model by using Iran macroeconomics data. The simulation results show the endogenous entry and exit affect the business cycle length and magnitude. Also, Firm Endogenous Entry and Exit in the model causes the Demand Shock, absorb in the economy by the intensive margin. It means the firm uses more inputs to produce more output. On the other hand, in responding to the supply side shock, more firm enter to business (extensive margin).

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE
  • Ease of Doing business
  • Firm
  • Entry
  • Exit
بهرامی، جاوید و نیره سادات قریشی (۱۳۹۰). «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، 5(1)، ۱-۲۲.
بیات, مرضیه, افشاری, زهرا, توکلیان, حسین. (1395). بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام (با در نظر گرفتن اثر ثروت رونق بازار سهام) در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 5(20), 33-61. doi: 10.22084/aes.2016.1665.
جوان, موراشین, افشاری, زهرا, توکلیان, حسین. (1397). سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 7(25), 1-28. doi: 10.22084/aes.2017.13425.2444
شاهمرادی، اصغر‌(۱۳۸۷). بررسی اثرات تغییر قیمت‌های انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
کمیجانی، اکبر و حسین توکلیان (۱۳۹۱). «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قاب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8، ۸۸-۱۱۷.
Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Audretsch, D. (1995). Innovation and Industry Evolution. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Bain, J. S. (1949). “A note on pricing in monopoly and oligopoly”, The American Economic Review, 448-464.
Bain, J. S. (1956). Barriers to new competition: their character and consequences in manufacturing industries (Vol. 329). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bilbiie, F., Ghironi, F., Melitz, M. (2007b). Monetary policy and business cycles with endogenous entry and product variety.
Bilbiie, F., Ghironi, F., Melitz, M. J. (2007a). Endogenous entry, product variety, and business cycles (No. w13646). National Bureau of Economic Research.
Bilbiie, F., Ghironi, F., Mélitz, M. )2008(. Monetary policy and business cycles with endogenous entry and product variety. In: Acemoglu, D., Rogoff, K., Woodford, M.
Bilbiie, F., Ghironi, F., Mélitz, M. )2012(. “Endogenous entry, product variety, and business cycles”. Journal of Political Economics, 120(2), 304-345.
Casares, M., Poutineau, J. (2014). A DSGE model with endogenous entry and exit, Carleton Economic Papers 14-06, Carleton University, Department of Economics.
Cavallari, L. (2007(. A macroeconomic model of entry with exporters and multinationals.
Cavallari, L. (2010). “Exports and foreign direct investments in an endogenous-entry model with real and nominal uncertainty”. Journal of Macroeconomics, 32(1), 300-313.
Cavallari, L. (2015). “Entry costs and the dynamics of business formation”. Journal of Macroeconomics, 44, 312-326.
Caves, R. E. (1998). “Industrial organization and new findings on the turnover and mobility of firms”. Journal of economic literature, 1947-1982.
Clementi, G. L., Palazzo, B. (2013). Entry, exit, firm dynamics, and aggregate fluctuations (No. w19217). National Bureau of Economic Research.
Clementi, G. L., Khan, A., Palazzo, B., Thomas, J. K. (2014). Entry, exit and the shape of aggregate fluctuations in a general equilibrium model with capital heterogeneity. Unpublished Working Paper.
Cooley, T., Marimon, R., Quadrini, V. (2004). “Aggregate consequences of limited contract enforceability”. Journal of Political Economy, 112(4), 817-847.
Dixit, A. K., Stiglitz, J. E. (1977). “Monopolistic competition and optimum product diversity”. The American Economic Review, 297-308.
Fotopoulos, G., N. Spence (1998). “Entry and Exit from Manufacturing Industries: Symmetry, Turbulence and Simultaneity – Some Empirical Evidence from Greek Manufacturing Industries, 1982–1988’”, Applied Economics, 30, 245-262.
Hopenhayn, H. A. (1992). “Entry, exit, and firm dynamics in long run equilibrium. Econometrica:”, Journal of the Econometric Society, 1127-1150.
Kiley, M. T. (2007). “A Quantitative Comparison of Sticky‐Price and Sticky‐Information Models of Price Setting”. Journal of Money, Credit and Banking, 39(s1), 101-125.
Lewis, V., Poilly, C. (2012). “Firm entry, markups and the monetary transmission mechanism”. Journal of Monetary Economics, 59(7), 670-685.
Lewis, V., Stevens, A. (2015). “Entry and markup dynamics in an estimated business cycle model”. European Economic Review, 74, 14-35.
Mann, H. M. (1966). “Seller concentration, barriers to entry, and rates of return in thirty industries, 1950-1960”. The Review of Economics and Statistics, 296-307.
Mata, J., Portugal, P. (1994). “Life duration of new firms”. The Journal of Industrial Economics, 227-245.
McLeod, R. H. (2006). Doing Business in Indonesia: Legal and bureaucratic constraints. Australian National University, ANU College of Asia and the Pacific, Division of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies.
North, D. C., Thomas, R. P. (1973). The rise of the western world: A new economic history. Cambridge University Press.
Nyström, K. (2007). “Patterns and determinants of entry and exit in industrial sectors in Sweden”. Journal of International Entrepreneurship, 5(3-4), 85-110.
Rotemberg, J. J. (1982). “Monopolistic price adjustment and aggregate output”. The Review of Economic Studies, 49(4), 517-531.
Samaniego, R. M. (2008). “Entry, exit and business cycles in a general equilibrium model”. Review of Economic Dynamics, 11(3), 529-541.
Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. (2007). Habit persistence. The New Palgrave Dictionary of Economics, second edition, Palgrave Macmillan, NY, NY.
Smets, F., Wouters, R. (2004). Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach. Mimeo. European Central Bank.
Totzek, A. (2010). Firms' heterogeneity, endogenous entry, and exit decisions.
Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Tarantola, S. (2008). Global sensitivity analysis: the primer. John Wiley & Sons.
Stiglitz, J. E. (2018). “Where modern macroeconomics went wrong”. Oxford Review of Economic Policy, 34(1-2), 70-106.