موضوعات = اقتصادی
بهینه‌سازی زنجیرۀ تأمین برق مدرن با الگوریتم چند هدفۀ ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 63-90

10.22084/aes.2022.26912.3516

سید محمد سید حسینی؛ امیر محمد زاده؛ محسن صیقلی؛ فرزین رضایی


بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 117-137

10.22084/aes.2022.26476.3476

مسعود سعادت مهر؛ افشین بازگیر


بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایۀ اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 139-165

10.22084/aes.2022.26478.3477

آزاد خانزادی؛ نسرین کریمی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 167-206

10.22084/aes.2022.26589.3487

رامین امانی؛ خالد احمدزاده؛ فاتح حبیبی


بررسی اثر مؤلفه‌های رفتاری بر قیمت مسکن در ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 241-274

10.22084/aes.2023.27055.3531

شهلا صمدی پور؛ علی اکبر قلی زاده؛ حمید سپهردوست


برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستاندۀ ملی؛ مطالعۀ موردی بندر شهید رجایی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 79-105

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


برآورد میزان پرداخت جبرانی در نتیجۀ تغییر قیمت انرژی در حوزۀ مصرف‌کنندگان آب شرب شهری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 203-221

10.22084/aes.2022.26104.3437

سیده سمانه عباس میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل‌پور؛ حامد نجفی علمدارلو


کاربرد مدل ملتز در بررسی نقش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدکنندۀ سیمان در صادرات سیمان

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 259-293

10.22084/aes.2022.26186.3447

عاطفه احمدی؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری


برآورد ضریب جینی با توجه به اندازۀ دولت با استفاده از رگرسیون غیرخطی فازی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 59-79

10.22084/aes.2022.25559.3388

رضا اشرف‌گنجویی؛ محمد رحیمی‌قاسم‌آبادی


حباب انتظارات عقلایی قیمت مسکن در ایران

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 103-121

10.22084/aes.2021.24331.3302

سمیه پارسا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ مرضیه اسفندیاری


مدل‎سازی سنجش آثار اعتبارات خُرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی طرح‎های اشتغال‎زایی بنیاد برکت)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 71-98

10.22084/aes.2022.25392.3382

ابوالفضل غفاری؛ علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ علیرضا کریمی


برآورد شاخص توهّم مالی در استان‌های ایران: رویکرد مدل تحلیل شاخص‌چندگانه–علل‌چندگانه (MIMIC)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 173-208

10.22084/aes.2022.25895.3420

محمدعلی متفکرآزاد؛ ناهید عاشوری؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت


ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری کرونا در ایران از منظر اقتصاد رفتاری

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 209-236

10.22084/aes.2022.26183.3446

زهرا مهران فرد؛ امیر حسین مزینی؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی


برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 83-108

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی