کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 28
3. تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


7. بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه ادواری و ساختاری در ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 199-225

10.22084/aes.2020.19634.2912

مرضیه دینداررستمی؛ شمس اله شیرین بخش؛ زهرا افشاری


8. پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص‌ قیمت‌های داخلی در ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 225-253

10.22084/aes.2019.18236.2805

سیاب ممی پور؛ فاطمه صبحی جویباری


10. تحلیل نامتقارنی تکانه‌های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 23-49

10.22084/aes.2018.16543.2658

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیرحسین فتح الله زاده


12. معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-166

10.22084/aes.2018.14258.2504

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان


13. تعیین‌کننده‌های عملکرد بانکی اقتصاد ایران در قالب معادلات همزمان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 125-151

10.22084/aes.2017.13431.2445

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


14. ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی


16. بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏‌های شبه ‏پانلی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 145-170

10.22084/aes.2017.10981.2200

زهرامیلا علمی؛ طاهره نیک بین؛ مانی موتمنی


18. تجزیه عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی دی‌اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 43-57

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ حسین پناهی؛ خدیجه صالحی ابر؛ ایرج قاسمی


19. بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه


20. تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 81-106

محمدعلی فلاحی؛ فرشته جندقی میبدی؛ زهره اسکندری پور


21. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور


22. بررسی ارتباط رشد-آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد درونزای تعمیم یافته: یک الگوی کالیبره شده برای اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 33-58

جواد هراتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ غلامعلی شرزه ای؛ تکتم امینی


23. نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه ی موردی ایران و ژاپن

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 107-125

نادر مهرگان؛ یونس سلمانی


24. تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آلودگی دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 115-131

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسکویی؛ سیدکمال صادقی؛ ایرج قاسمی