کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 19
3. بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان دراقتصاد ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 67-93

10.22084/aes.2018.16662.2673

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


4. ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 97-121

10.22084/aes.2017.12714.2372

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر


5. بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-94

10.22084/aes.2017.14263.2505

علیرضا عرفانی؛ ازاده طالب بیدختی


7. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350، رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 213-236

10.22084/aes.2017.1804

علی دهقانی؛ سید محمدحسن حسینی؛ محمد فتاحی؛ صمد حکمتی فرید


9. محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


10. طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 35-68

محمدحسین قوام؛ جعفر عبادی؛ محمدی شاپور


11. توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 27-47

منصور رزاء نژاد؛ عبدالکریم حسین پور؛ ابراهیم انواری


13. تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 19-40

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد؛ علی صفوی


14. شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 55-73

غلامرضا زمانیان؛ ایوب ابوذری


15. بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-124

مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ محمد عظیم زاده آرانی؛ سید مهدی حسینی دولت آبادی


17. سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-176

علی حسین صمدی؛ حسین مرزبان؛ کوثر اسدیان فلاحیه


18. بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 177-215

مصطفی سلیمی ‏فر؛ سبا مجتهدی؛ ملیحه حداد مقدم؛ هدی زنده دل شهرنوی