بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هـدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP)، در اقتصاد ایران طی دوره­ی 1-3: 1370-1390 می­باشد؛ بدین­منظور ابتدا شاخص EMP با به­کارگیری یک روش الگو-مستقل محاسبه گردید؛ نتایج این برآورد نشان می­دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارز ایران طی دوره­ی مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده است؛ علاوه­بر این، در هیچ دوره­ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده است؛ چنین نتیجه­ای روشن می­سازد که برای تحلیل فشار بازار ارز در ایران باید از الگوهای غیرخطی بهره گرفت؛ از این­رو در ادامه با به­کارگیری الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)، فشار بازار ارز در ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ دراین بررسی علاوه­بر وقفه های متغیر وابسته (EMP)، نحوه­ی اثرگذاری دو متغیر نرخ تورم و تغییرات حجم پول نیز بر EMP مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که تغییرات حجم پول و نرخ تورم در رژیم افزایش فشار بازار ارز، تأثیر مثبت و معناداری بر EMP داشته­اند؛ اما در رژیم کاهش فشار بازار ارز، ضریب نرخ تورم، منفی و ضریب تغییرات حجم پول، بی­معنی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Behavior of Foreign Exchange Market Pressure Index in Iran: Using a Smooth Transition Autoregressive Model (STAR)

نویسندگان [English]

  • ebrahim hadian 1
  • sakineh ojeemehr 2
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the behavior of the foreign exchange market pressure index (EMP) in the context of the Iranian economy؛ To do so, in first, EMP index has been calculated by employing a Model- Independent approach؛The result of this step shows that  EMP index has a nonlinear nature and foreign exchange market is faced a non smooth condition by forces of appreciation and depreciation pressure؛ Such a result makes clear that the exchange market pressure should be analysed in a non-linear model؛ On the basis of this result, then we use the smooth transition autoregressive model (STAR) to investigate the foreign exchange market pressure index behavior؛ The final results indicate that during  the depreciation pressure regime, changes in money and inflation have a  positive and significant effect on the EMP and during  the appreciation pressure regime, inflation has a negative and significant coefficient؛

کلیدواژه‌ها [English]

  • : exchange market pressure
  • STAR model