تورم، نا اطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت ها و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده

استادیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. از متغیرهای مهم در ادبیات رشد، تورم است که بر اساس اغلب مطالعات تجربی، به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارد. دو منبع مهم تأثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمت­های نسبی است. از این­ روی، به­نظر می­رسد این سه متغیر در کنار هم تأثیر قابل ملاحظه­ای بر رشد داشته باشند. این مطالعه درصدد است تا با استفاده از یک الگوی VAR، تأثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمت­ها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از داده­های سالانه 1351 تا 1386 با لحاظ متغیر رشد سرمایه­گذاری خصوصی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می­دهند که شوک­های تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به­شدت یکدیگر را تقویت می­کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایه­گذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهم­ترین تأثیر پراکندگی نسبی قیمت­ها در کوتاه­مدت بر روی تورم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inflation Uncertainty, Relative Price Dispersion and Economic Growth in Iran

نویسنده [English]

  • Ebrahim Eltejaei
چکیده [English]

A common concern of economics profession was always with the determinants of economic growth. Among them, inflation was an important variable. This has significant direct and indirect effects on the economy and, upon many empirical studies, on economic growth. However, two of its most important effects, are inflation uncertainty and relative price dispersion. Hence, these three variables, together, may have a considerable impact on growth. This study is to investigate impacts of inflation, inflation uncertainty and relative price dispersion on Iran's economic growth using a VAR pattern and 1972-2007 annual data. Findings show that the rise of inflation in Iran, has been strongly accompanied by increased uncertainty within four years, and that, inflation and uncertainty has had a negative effect on real private investment growth, thereby on real GDP growth. Also, the most important effect of relative price dispersion is on the inflation in short term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • Inflation Uncertainty
  • Relative Price Dispersion
  • Economic growth
  • Growth Rate of Private Investment
  • VAR Pattern
  • Iran's economy