شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می­شود. سپس حجم سپرده­های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریکــسون(2003) به دست می­آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می­شود. نتایج نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال‌های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Currency shocks and dollarization of Iranian economy

نویسندگان [English]

  • gholamreza Zamanian 1
  • Ayoob Abuzary 2
چکیده [English]

Iranian economy in recent years has experienced several currency shocks; on the other hand, slight changesin dollarization would cause huge exchange rate movements. In this paper, using “Autoregressive Distributed Lag Method” (ARDL), the money demand function is estimated to check the dollarization of the Iranian economy. Then, the volume of “Foreign Currency Deposits” (FCD) in the banking system, using Kamin and Erickson (2003) method has calculated and we get to dollarization index. The results show that the Iranian economy is dollarized and the dollarization Index in 1390 and 1391 is respectively 0.77 and 0.81.