کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 31-55

10.22084/aes.2019.18333.2815

احمد عربیان مهدی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ مهدی پدرام؛ رافیک نظریان؛ تیمور محمدی


3. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری


4. سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 25-55

10.22084/aes.2019.17891.2780

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


5. ارزیابی تأثیر شوک‌های ساختاری بر بی‌ثباتی تولید در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 57-85

10.22084/aes.2019.18607.2837

داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو


6. سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


8. بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-94

10.22084/aes.2017.14263.2505

علیرضا عرفانی؛ ازاده طالب بیدختی


9. بررسی رابطه دینامیک میان سیاست‌‌های پولی و مالی در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 187-204

10.22084/aes.2017.13070.2410

عبدالمجید آهنگری؛ سیما تمنایی فر