کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تأثیر شوک‌های ساختاری بر بی‌ثباتی تولید در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 57-85

داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو


2. سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 25-55

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


4. سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-28

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


5. بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-94

علیرضا عرفانی؛ ازاده طالب بیدختی


6. بررسی رابطه دینامیک میان سیاست‌‌های پولی و مالی در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 187-204

عبدالمجید آهنگری؛ سیما تمنایی فر