کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22084/aes.2024.28533.3651

زانکو قربانی؛ زانا مظفری؛ سامان قادری


سیاست‌های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری با تأکید بر دورۀ تحریم

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403، صفحه 131-154

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.27214.3543

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام‌ابری


تأثیر سیاست پولی بر رفتار رمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، آبان 1402، صفحه 101-132

10.22084/aes.2023.27600.3569

محمدحسین شررخواه الانق؛ علی رضازاده؛ شهاب جهانگیری


ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 31-55

10.22084/aes.2019.18333.2815

احمد عربیان مهدی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ مهدی پدرام؛ رافیک نظریان؛ تیمور محمدی


الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

دوره 8، شماره 32، بهمن 1398، صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری


سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 25-55

10.22084/aes.2019.17891.2780

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


بررسی رابطه دینامیک میان سیاست‌‌های پولی و مالی در ایران

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 187-204

10.22084/aes.2017.13070.2410

عبدالمجید آهنگری؛ سیما تمنایی فر