سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه بسیاری از سیاست‌گذاران از الگوهای نوکینزی به‌عنوان چارچوبی برای تحلیل‌ نوسانات استفاده می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک‌های مرکزی نسخه‌های متوسط از این مدل را به‌عنوان بخشی از ابزار شبیه‌سازی و پیش‌بینی بکار گرفته‌اند. زمانی‌که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می‌شوند. لذا در این مطالعه سعی می‌شود که نسخه‌ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی‌ معرفی شود، به‌طوری‌که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت‌های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می‌گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک‌آپ دستمزد شناسایی می‌شود و عدم‌تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی‌کار لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی‌کند، سعی می‌شود نوع تعدیل‌یافته‌ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده ‌شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می‌دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به‌خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Labor Markets: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • moorshin javan 1
  • zahra afshari 2
  • hosein tavakolian 3
چکیده [English]

Goal
In this paper we try to present a version of the standard New Keynesian model with a real labor market for which we notice to the both side of labor market (supply and demand) for defining unemployment.
Methodology
Following Javan, Afshari and Tavakolian (1396), a dynamic stochastic general equilibrium model with unemployment is designed. In their study, they present a general dynamic stochastic general equilibrium model of the New Keynesian type for the Iran, which used the Gali approach to define unemployment (in terms of labor market distortions and staggered wage and price based on the Calvo approach). The model presented in this paper, in addition to commodity market disturbance, has also focused on labor market disturbances. Furthermore, wage markup is identified and the imbalance in the labor market is according to the both supply and demand side of labor market. Monetary policy in Iran does not follow an interest rate rule, so we try to use a modified Taylor rule that is based on monetary base growth rates rather than the interest rates.
We assume that economic agents include household, final goods producer, intermediary goods producer and government and central bank. This study assumes that labor is indivisible, i.e. in each period any given individual either works a fixed number of hours or does not work at all. As a result, all variations in labor input take place at the extensive margin. As in Gali (2010) and Javan et al (1396), we assume full risk sharing within the household. Given this parability of preferences, this implies the same level of consumption for all household members, independently of their work status. We assume that the wage for each labor type Wt(i) is set by the workers specialized in that type of labor (or a union representing them), whereas the corresponding employment level Nt(i)  is determined by the aggregation of firm’s labor demand decisions (and allocated uniformly across households). Thus, both Wt(i)  and Nt(i)  are taken as given by each individual household.
We estimate our model on Iran data for the sample period 1384Q1-1393Q4 using Bayesian method. The data used in this paper is seasonal adjusted data of consumer price index, GDP, government consumption expenditure, total investment expenditure, economic participation rate, construction service wage index, and Liquidity. After estimating the parameters, we examine the effects of technology, monetary and labor supply on the dynamics of macroeconomic variables.  Then, in order to investigate optimal policy and optimal simple rule, a loss function was introduced and based on its amount; the losses of different rules were investigated. Following Gali (2010), we have a loss function based on a second order approximation to the utility of the representative household. Therefore, the loss function is a function of the output gap, inflation, and wage inflation.
Results
In this study, presence of market power in the labor market reacted in the wage markup and accounts for the existence of positive unemployment, even in the absence of wage rigidities. On the other hand, fluctuations in unemployment are a consequence of variations in the wage markup. Under the assumptions made above, wage markup variations are the result of nominal wage rigidities.
Results of impulse response functions indicate that a negative labor supply shock, a positive monetary shock and a negative technology shock will reduce unemployment. In addition, the implications of optimal policy and optimal simple rule (OSR) are considered and compared to the results of the estimated model.
Conclusion
Output gap fluctuations have been shown to be costly as such in terms of utility, the corresponding welfare losses associated are substantial. The optimal simple rule results as estimated model imply that monetary authorities should respond to output fluctuations more than price inflation fluctuations. Furthermore, the results indicate that the impulse response functions under optimal policy and optimal simple rule are quite similar to each other; it means that the optimal simple rule and Ramsey’s optimal policy follow the same path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Unemployment
  • Nominal Stickiness
  • Dynamic stochastic general equilibrium
اخباری، محمد و محقق‌نیا، محمدجواد (۱۳۹۴). «برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاست‌گذاری اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 11(4): ۱۳۴-۱۱۳.
بیات، مرضیه (۱۳۹۵). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE، رساله دکتری به راهنمایی دکتر زهرا افشاری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.
ﺗﻮﻛﻠﻴﺎن، ﺣﺴﻴﻦ (1391). «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻛﻴﻨﺰی ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳـﺎی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮای اﻳﺮان»، مجله تحقیقات اقتصادی، 47(3): ۱-۲۲.
توکلیان، حسین (۱۳۹۴). «سیاست‌گذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، 8(23): ۳۸-۱.
جوان، موراشین؛ افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (۱۳۹۶). «اثر اختلالات بازار کار بر پویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، در دست چاپ.
سلیمانی موحد، مریم؛ افشاری، زهرا و پدرام، مهدی (۱۳۹۴). «سیاست پولی بهینه با استفاده از قاعده مشارکت اسلامی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 23(76): ۱۴۴-۱۱۵.
شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (۱۳۹۲). «سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 48(2): ۴۲-۲۵.
فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1390). «چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 12(1): 30-1.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (۱۳۹۱). «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات الگو‌سازی اقتصادی، 8: ۸۷-۱۱۷.
ربیع همدانی، هستی (۱۳۹۳). سیاست پولی بهینه و تکانه قیمت نفت در اقتصاد ایران، رویکرد نوکینزی، رساله دکتری به راهنمایی دکتر مهدی پدرام، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.
Blanchard, O. and Gali, J. (2008). “Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynesian Model with Unemployment”, NBER Working Paper No. 13897.
Casares, M. (2010). “Unemployment as Excess supply of Labor: Implications for Wage and Price Inflation”, Journal of Monetary Economics, 57(2): 233-243.
Engler, P. (2011). Monetary policy and unemployment in open economies, School of business & Economics Discussion paper: Economics, No. 2011/24.
Gali, J. (2002). New Perspectives on monetary policy, inflation, and the business cycle, advances in Economics and Econometrics, volume III, 151-197, 2003, Cambridge University Press.
Gali, J. (2010). Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New Keynesian Perspective, CREI, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE.
Gali, J.; Frank, S. and Rafal, W. (2012). Unemployment in an Estimated New Keynesian Model, National Bank of Poland working paper No. 106.
Leeper, E.; Walker, T. and Yang, S. (2010). “Government Investment and Fiscal Stimulus”, Journal of Monetary Economics, (57): 1000-1012.