موضوعات = پولی - مالی
سیاست های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک های تجاری با تاکید بر دوره تحریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22084/aes.2023.27214.3543

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام‌ابری


بررسی وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22084/aes.2022.25540.3387

تیمور محمدی؛ سیده محبوبه حسینی


پیش‌بینی سپرده های بانکی به روش یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22084/aes.2023.27444.3564

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ احسان صنیعی؛ عزت اله عباسیان؛ رضا فتح پور کاشانی؛ نگین قیصری


تأثیر سیاست پولی بر رفتار رمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، آبان 1402، صفحه 101-132

10.22084/aes.2023.27600.3569

محمدحسین شررخواه الانق؛ علی رضازاده؛ شهاب جهانگیری


تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: رویکرد پانل آستانه

دوره 12، شماره 47، آبان 1402، صفحه 159-179

10.22084/aes.2023.27845.3592

لیلا محمدصادقی؛ هانیه صداقت کالمرزی؛ یونس نادمی


اثر سیاست تسهیل اعتباری بر خروج از رکود در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 9-37

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


تأثیر توسعۀ مالی اسلامی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب: رویکرد پانل فضایی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 123-171

10.22084/aes.2022.26111.3439

مریم ستاره ای؛ داود جعفری سرشت؛ سمیه رزاقی؛ محسن خضری


بررسی رابطۀ بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌دوسی موجک

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 137-172

10.22084/aes.2022.26386.3466

میرعلی کاظمی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی؛ شایسته رضایی


بررسی تغییرات ناگهانی حجم پول بر هزینۀ رفاهی تورم در ایران

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 279-313

10.22084/aes.2022.25336.3375

محمد صباغچی فیروزآباد؛ زهره طباطبایی نسب؛ عباس علوی راد