تعداد مقالات: 409

1. داوران شماره دهم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 0-0


2. جلد مجله

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 0-0


3. جلد نشریه

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 0-0


4. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 0-0


5. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 0-0


7. کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده


8. تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-26

حمید ابریشمی؛ تیمور رحمانی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


9. کاربرد الگوی هکمن دو مرحله ای در بررسی عوامل تعیین کننده شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-31

پرویز محمدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید


12. سخن سردبیر (شماره اول)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-1


13. سخن سردبیر(شماره پنجم)

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-1


14. سخن سردبیر(شماره هشتم)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-1


15. سخن سردبیر(شماره نهم)

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-1


17. محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


19. تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-24

پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


22. سنجش حاشیه سود در صنعت خودروسازی ایران (بر اساس رهیافت هال- راجر)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22084/aes.2017.1795

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده


24. ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی


25. آزمون معمای فلدشتاین – هوریوکا در ایران (با تأکید بر نقد لوکاس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/aes.2017.12967.2399

محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه