تأثیر محیط‌ تورمی بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت صادرات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هـدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر محیط‌های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایـران طی سال‌های 1389-1355 می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سویچینگ، محیط‌های تورمی بالا و پایین استخراج شده و سپس با استفاده از آزمون هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس، تأثیر محیط‌های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه‌ی نهایی شرکای تجاری، درجه‌ی باز بودن اقتصاد و نرخ ارز رسمی بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی مورد کنکاش علمی قرار گرفته‌ است. یافته‌های تجربی تحقیق نشان می‌دهد که محیط‌های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه‌ی عبـور نرخ ارز بـر قیمت صادرات داشته‌است، به­طوری­که در محیط‌های تورمی بالا، درجه عبور نرخ ارز 77/0 درصد و در محیط‌های تورمی پایین، درجه‌ی عبور نرخ ارز 51/0 درصد می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری و متغیر درجه‌ی باز بودن اقتصاد، تأثیر منفی و معنی­داری بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارا می‌باشند. نتیجه­گیری کلی این است که در محیط‌های تورمی بالا، درجه‌ی عبور نرخ ارز در ایران تشدید شده و قدرت رقابتی صادرات کشور را کاهش می‌دهد. از این­رو افزایش نرخ ارز به­ویژه در شرایط تورمی بالا سیاست مناسبی برای توسعه صادراتی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Inflationary Environment on Exchange Rate Pass- Through on Export Prices in Iran

نویسندگان [English]

  • h a 1
  • ali m 2
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the impact of inflationary environment on the degree of exchange rate pass through in Iran over the period 1975-2009. For this purpose, first high and low inflation regimes has been derived using the Markov–Switching model and then, the impact of inflationary environments on exchange rate pass through to export prices have been estimate using Johansen- johansen juselius cointegration technique.  The empirical findings show that the environment inflationary impact has symmetric effects on the degree of exchange rate pass- through to export prices a, so that the high inflationary environment, the degree of exchange rate pass through is 0/77% and low inflationary environment, the degree of cross rates of exchange is 0/51 percent. Also, the empirical results show that marginal cost of partners and openness have a positive and negative and significant impact on the export prices in Iran, respectively. The overall conclusion is that in the high inflationary environment, the degree of exchange rates pass- through has been increased and consequently export competitiveness has declined. Therefore, the rise in exchange rates, especially in high inflationary environment there is not suitable policy for export development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rates Pass- Through
  • Inflationary Environments
  • Markov- Switching Models
  • Johansen Juselius Cointegration
  • Export prices