تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاددانشگاه تهران

2 دانشیار، داتشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت می­باشد. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات­تر و انعطاف­پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم
می­شود. در این تحقیق هدف اصلی مطالعه، یافتن اثر تنوع بخشی درآمدی در درآمدهای مالیاتی دولت بر روی ثبات درآمدی و کاهش ریسک پورتفوی درآمدهای مالیاتی دولت می­باشد.
      در این مقاله با استفاده از داده­های آماری مربوط به عملکرد مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و بندهای اصلی آنها در ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1390 به صورت سالانه سهم بهینه مالیات­ها تخمین و تحلیل­های لازم بر اساس مدل پورتفوی صورت گرفته است.
     نتایج به دست آمده حکایت از این امر دارد که پورتفوی مالیاتی دولت هم با استفاده از مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و هم با استفاده از بندهای اصلی این مالیات­ها با پورتفوی بهینه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax Revenue Diversification for Achieving the Stability of the Government's Revenue in Iran Based on the Portfolio Theory Approach

نویسندگان [English]

  • hamid abrishami 1
  • temor rahmani 2
  • ebrahem naseralaslami 3