دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی اثرات خارجی آلودگی هوای ناشی از حمل‌و‌نقل شبکه شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.22958.3194

مژگان سلیمانی؛ نعمت اله اکبری؛ بابک صفاری


2. اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


3. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


4. Effect of credit easing Policy on recovery of Iran's economy: Stochastic dynamic general equilibrium model approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


5. ساخت نشان‌گر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.20365.2957

مهدی برکچیان؛ کیان سمائی؛ فاطمه نجفی زیارانی


7. اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت TVP-FAVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.22808.3298

سجاد برخورداری؛ قهرمان عبدلی؛ رضا امیری


8. مدیریت ریسک‌های سرمایه پذیر در قراردادهای تأمین مالی توسعه بالادستی نفت و گاز در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.22813.3181

محمدحسن محمدی؛ محمدمهدی حاجیان؛ علی امامی میبدی


9. مخارج مالیاتی و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه ای در دوره 1388-1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23164.3212

علی نصیری اقدم؛ پریسا مهاجری؛ فاطمه میرجلیلی


10. برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


11. بررسی فشار بازار ارز و مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در دوران کمبود و وفور درآمدهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23570.3243

محمدجواد خسروسرشکی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری


12. تأثیر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد؛ با رویکرد کوانتایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23587.3246

محمد جعفری؛ فاطمه مرادی؛ شهرام فتاحی


13. برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرای قشم با استفاده از رویکرد مدل‌سازی انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23668.3251

محمد محبی


14. کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط تجاری استراتژیک در بازارهای هدف در راستای موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24094.3270

سرور چهرازی مدرسه؛ ابراهیم انواری؛ حسن فرازمند؛ احمد صلاح منش


15. آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


16. الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده‌های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24255.3291

امیر حسین منتظرحجت؛ عبدالمجید آهنگری؛ اقلیم تمری


17. پیش‏ بینی دینامیک سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24574.3315

عبدالناصر شجاعی؛ مهدی بهنامیان؛ غلامعلی حاجی


18. تأثیر شوک‌های نفتی بر درآمد‌های مالیاتی ایران با استفاده از مدل BVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23376.3229

حمید سپهردوست؛ سارا محتشمی؛ یعقوب فاطمی زردان


19. بررسی تاثیر شاخص‌های ارزش کیفی و ساختارزمانی بازار بر فرمول قیمت‌ نفت خام ایران در بازار آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24612.3318

سید عبداله رضوی


20. Rational Expectation House Price Bubbles in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24331.3302

مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ سمیه پارسا