دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-380 

مقاله پژوهشی

2. نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور

صفحه 1-31

سعید ملک الساداتی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ هادی قوامی


4. ارزیابی مارک آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه ای ایران

صفحه 59-90

فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سمانه نورانی آزاد


مقاله پژوهشی

6. تاثیر نامتقارن کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

صفحه 111-128

احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ احمد گردابی


9. بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار

صفحه 167-184

کریم نادری مهدیی؛ مهسا معتقد؛ حبیب شهبازی گیگاسری؛ الهام عبدی


11. نقش هزینه های مبادله در رقابت پذیری صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

صفحه 203-220

احمد گوگردچیان؛ هادی امیری؛ سید کمیل طیبی؛ حمیده خوشایند دولت آباد


12. بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد


13. بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند