نقش هزینه های مبادله در رقابت پذیری صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور مؤثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می‌توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان‌چه بتوان ریشه‌های عدم رقابت‌پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت‌پذیری را شناسایی نمود، می‌توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت‌پذیری در شرکت‌های فعال در فضای کسب ‌وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می‌کند. از این‌رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت‌های تمام شده بر رقابت‌پذیری تأثیر ‌گذار است هزینه‌های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست‌های رقابتی بنگاه‌ها کاهش هزینه¬های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت¬ها نشان می¬دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده ‌شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می‌دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش‌دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله بطور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating the role of transaction costs on competitiveness of steel industry(the case of mobarake steel company of isfahan)

نویسندگان [English]

  • ahmad ghogherdchian 1
  • hadi amiri 1
  • sead komail tayebi 2
  • hamide khoshayand dolatabad 3
چکیده [English]

One of the major concerns of the country's economy in the fourth and fifth programs for socio- economic development is the expansion of trade and barter crystallized in the global economy. But the point has always been how to learn or improve their ability to compete with foreign competitors. If the roots of competitiveness and constituent factors affecting the competitiveness can be identified, it could be suggested the solutions to increase the competitiveness of companies in the business environment.
Steel industry, as a mother industry , plays an important role in economic development, and dynamics of each country. Thus, investigating the presence or absence of comparative advantage in this industry is necessary. One factor that affects competitiveness by increasing the cost price is the transaction costs. One of the objectives of competition of firm's is reducing transaction costs that indicated its effectiveness in reducing prices. The case study in this paper is Mobrake Steel Corporation and to answer the research questions, domestic resource cost (DRC) index is used.The results of this study in 1390 shows that the company has currently comparative advantage in three selected product groups ( Hot and pickling, cold and coated or other ) , but reducing transaction costs, on average, had the greatest effect on the domestic resources cost index of cold products and hot products has the lowest variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transaction Costs
  • Comparative Advantages
  • Competetivness
  • Domestic Resource Cost
  • Mobarake Steel Corporation