ارزیابی مارک آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mark-up, Market power and Cost efficiency in Iran’s Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • farhad khodadad kashi 1
  • mohammad nabi shahyakitash 2
  • kambiz hojabrkiani 3
  • samaneh noraniazad 4
1 payamnoor university
2 sistan and blochestan university
3 Islamic Azad university science and research,Tehran, Iran.
4 payamnoor university
چکیده [English]

The main purpose of this investigation is analyzing monopoly power by using conjectural variations approach, in Iran’s manufacturing industries for 4-digit ISIC code over the 1995 to 2011period. In this article a generalized model of Azzam and Lopez (2002) has been used, and supply and demand equations have been estimated with fixed effect two stage least squares (FE2SLS) method. The findings indicate that in 91% of the industries conjectural variation coefficient has been high, and in 88.4% of the Iranian industries price has been higher than marginal cost. Also the results of separating market power and cost efficiency effects on output price owing to changes concentration, in each industry, indicate that market power effect predominates over the cost efficiency effect in the Iran’s manufacturing industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Market power
  • Conjectural Variation
  • Mark-up
  • Market Power Effect
  • Cost effeciency Effect