بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

2 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تعیین حداقل دستمزد یکی از روش‌های بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصاً کارگران بامهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالش‌های زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد می‌کند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد، تحت تأثیر حداقل دستمزد است. از این‌رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائه‌شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سال‌های 90-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی‌باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی‌کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمی‌گیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمت‌ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilateral relationship between the minimum wage and unemployment

نویسنده [English]

  • vahid kafili 2
چکیده [English]

Determining minimum wage is one of the strategies to improve the level of welfare of labor force, especially those who are low-skilled. There exists a challenge in Iran regarding this issue among employers, employees and government. This paper investigates a bidirectional relation between real minimum wage and rate during the period 1971-2011 utilizing Toda-Yamamoto and ARDL approaches. Obtained results show that there is not any relationship between these variables implying that wage level does not affect demand for labor force and unemployment. Determining real minimum wage does not comply with unemployment rate. In fact, unemployment rate is not considered in determining minimum wage of the labor force .Furthermore, unemployment rate does not have any influence on real minimum wage. Besides, the analysis of the co-integration relationship between real minimum wage and price index showed that there is no co-integration between the two variables and they do follow each other in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum wage
  • Unemployment
  • causal relationship