کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
بررسی رابطۀ بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌دوسی موجک

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 137-172

10.22084/aes.2022.26386.3466

میرعلی کاظمی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی؛ شایسته رضایی


پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 133-146

10.22084/aes.2016.1497

مسعود یارمحمدی؛ رحیم محمودوند


اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات تحلیل داده ستانده

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 257-272

علی طاهری فرد؛ محمدحمزه قدیری نژادیان؛ محمود کریمی بیرانوند؛ یاسین فروغی زاده