اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات تحلیل داده ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع)

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که آثار زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. یکی از این شاخص‌های کلان اقتصادی که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، سطح عمومی قیمت‌هاست. با افزایش نرخ ارز ارزش کالاهای وارداتی نیز تغییر می‌کند و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این مقاله برای مشاهده تأثیرات تغییر نرخ ارز بر هزینه‌ی خانوار از روش داده ستانده استفاده شده است. برای این منظور در سبد کالایی مصرف کننده، تطبیقی بین شاخص COICOP و جدول داده ستانده صورت گرفته است. این تطبیق بر اساس شاخص بین المللی ISIC انجام می‌پذیرد. بر اساس نتایج این مقاله با افزایش 20، 30 و 50 درصدی در نرخ ارز، بیشترین افزایش هزینه در قسمت‌های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش‌های پوشاک و کفش و روغن‌ها و چربی‌ها خواهد بود. همچنین کمترین افزایش هزینه در قسمت‌های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش‌های کالاها و خدمات متفرقه و میوه‌ها و سبزی‌ها رخ می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوار شهری به ترتیب 3.16، 4.74 و 7.9 درصد افزایش می یابد. همچنین این افزایش برای خانوارهای روستایی به ترتیب 3.85، 5.77 و 9.62 می‌باشد. مطلق افزایش هزینه‌ها نیز برای خانوارهای شهری 1.36 برابر خانوارهای روستایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rising exchange rate on the household Expenditure of the through of imports: An input-output analysis

نویسندگان [English]

  • ali taheri fard 1
  • mohammad hamze ghadirinezhadian 2
  • mahmood karimi 3
  • yasin foroghizadeh 3
چکیده [English]

The exchange rate is one of the most important variables in the economy and many variables are strongly affected by the exchange rate changes. Household expenditure is one of these macroeconomic variables. Input-Output approach is an appropriate method to model the impact of exchange rate changes on household expenditure but the classification of household expenditure is based on COICIP but the classification of IO table is based on ISIC. In order to that, we have made an adoption between COICOP and ISIC classification. It is the main contribution of this article. Then we enter the Import into our price model of IO table and measure the effects of exchange rate depreciation on the producing price index (PPI) and -after adopting ISIC with COICIP- on the household expenditure. This article shows that a depreciation of 20, 30, or 50 percent in the exchange rate, respectively cause an increase of 3.16, 4.74, and 7.9 percent in the urban household expenditure. The rural household expenditure respectively increases 3.85, 5.77, and 9.62 percent. While the absolute increase for the urban household is 1.36 times more than rural. The most increase in household expenditure related to expenditure on textile and after that cooking oil. While the least increase in costs occurs in fruits and vegetables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-Output
  • Exchange rate
  • Household expenditure
  • COICOP
  • ISIC