دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1399 
2. بررسی مدل چسبندگی قیمت‌ سازگار با اقتصاد ایران

صفحه 1-29

10.22084/aes.2019.17976.2786

هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان


3. ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد ایران

صفحه 31-55

10.22084/aes.2019.18333.2815

احمد عربیان مهدی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ مهدی پدرام؛ رافیک نظریان؛ تیمور محمدی


5. آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

صفحه 93-111

10.22084/aes.2019.17763.2768

نسیم عربیان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی؛ وحید فکور


10. اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر رشد به نفع فقیر در ایران

صفحه 227-251

10.22084/aes.2019.17453.2732

مونا تاسان؛ خسرو پیرایی؛ مسعود نونژاد؛ عباس عبدشاهی