کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 33
26. ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان


30. دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-27

یداله دادگر؛ روح اله نظری؛ ابراهیم صیامی عراقی


31. سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-176

علی حسین صمدی؛ حسین مرزبان؛ کوثر اسدیان فلاحیه