بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی گرانشی (GSA)و بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاست­های مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی به­شمار می­رود. نفت به­عنوان اصلی­ترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری می­شود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانه­های نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاست­گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانه­های نفتی بر رشد اقتصادی عموماً به­صورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتم­های جستجوی ابتکاری تکانه­های نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینه­سازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می­باشند. پس به­طور کلی تأثیر تکانه­های نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت می­باشد این موضوع می تواند در تصمیم­سازی­های اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Oil shocks upon Iran’s Economic Growth by Using Gravitational Search Algorithm (GSA) and Particles Swarm Optimization (PSO) Algorithm

نویسندگان [English]

  • majid jalaee 1
  • amin gasemi nejad 2
  • ali akbar karimian 2
چکیده [English]

Achieving high economic growth rate which requires the utilization of proper economic policies and the more knowledge about factors affecting the economic growth  is one of the most important goals in any economic system. Oil, as one the major source of energy and an important factor in production, leads countries to grow and develop. Since the effect of oil shock on the economic growth is linear, the question formulated in this research is the effect of the oil movement on Iran economic growth based on the framework of the searching algorithm. In order to answer this question, the non-linear behavior of Iran economic growth model was estimated by making use of two searching gravitational algorithms and optimizing the maximum of the particles between 1974-2011. Findings show that positive shock of oil, investment to production ratio, government expenses to gross national product ratio, the active population, and the degree of openness of the economic affirmatively influence Iran’s economic while the currency rate and the inflation rate negatively affect it. Therefore, generally, the effect of oil shocks has positive impacts on the growth of Iran economy. This can be highly influential in making important economic decision

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Oil shock
  • Gravitational Search Algorithm
  • Particles Swarm Optimization (PSO) algorithm
  • Optimization