دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1402 
برآورد میزان پرداخت جبرانی در نتیجۀ تغییر قیمت انرژی در حوزۀ مصرف‌کنندگان آب شرب شهری

صفحه 203-221

10.22084/aes.2022.26104.3437

سیده سمانه عباس میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل‌پور؛ حامد نجفی علمدارلو