کلیدواژه‌ها = ضریب جینی
بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 117-137

10.22084/aes.2022.26476.3476

مسعود سعادت مهر؛ افشین بازگیر


برآورد ضریب جینی با توجه به اندازۀ دولت با استفاده از رگرسیون غیرخطی فازی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 59-79

10.22084/aes.2022.25559.3388

رضا اشرف‌گنجویی؛ محمد رحیمی‌قاسم‌آبادی


بررسی تعاملات بین شاخص‌های مراقبت‌های سلامتی، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 69-94

10.22084/aes.2021.21983.3092

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اکبر خدابخشی؛ شراره مساحی


بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350، رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 213-236

10.22084/aes.2017.1804

علی دهقانی؛ سید محمدحسن حسینی؛ محمد فتاحی؛ صمد حکمتی فرید