کلیدواژه‌ها = بیکاری
سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده


بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد


گره نیروی کار در ایران

دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 29-46

شهرام گلستانی؛ انسیه لاغری فیروز جایی؛ هادی لاغری فیروز جایی


مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 121-143

سعید عیسی زاده؛ عدنان محمدی