کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه‌های عمرانی در چارچوب مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 175-199

10.22084/aes.2019.6692.1822

حسین صادقی سقدل؛ مهدی نصرتی؛ لطفعلی عاقلی؛ قهرمان عبدلی


4. آزمون معمای فلدشتاین – هوریوکا در ایران (با تأکید بر نقد لوکاس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/aes.2017.12967.2399

محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه