کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تعداد مقالات: 8
3. معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-166

10.22084/aes.2018.14258.2504

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان


7. مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی


8. تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی درایران: رهیافت داده – ستانده

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 145-175

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ آزاده محمدمیرزائی