کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تعداد مقالات: 7
1. اثر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

زهرا عزیزی


2. معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-166

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان


4. تأثیر توسعه مالی و ارزش‌افزوده بر مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 269-286

عبدالمجید آهنگری؛ سعیده کامران پور


6. مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی


7. تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی درایران: رهیافت داده – ستانده

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 145-175

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ آزاده محمدمیرزائی