کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی
تعداد مقالات: 5
1. ساخت نشان‌گر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.20365.2957

مهدی برکچیان؛ کیان سمائی؛ فاطمه نجفی زیارانی


4. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 231-254

10.22084/aes.2017.6100.1768

سید کمال صادقی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ رضا رنج پور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده


5. کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده