کلیدواژه‌ها = صنعت
تعداد مقالات: 5
4. تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-55

محمد نبی شهیکی تاش؛ فرامرز اتباعی