بررسی ساختار بازار صنایع کارخانه‌ای ایران براساس مدل‌های ساختاری و غیرساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این پژوهش به منظور تحلیل ساختار بازارهای صنعتی ایران از مدل­های ساختاری و غیرساختاری در 131 صنعت کد 4 رقمیISIC در طی دوره 1375 تا 1387 استفاده شده است. یافته­های تحقیق براساس شاخص های لرنر، بون و هرفیندال نشان می­دهد که ضریب رقابت در بخش صنعت ایران اندک است. به عبارت دیگر، ارزیابی درجه رقابت و انحصار در صنایع کارخانه­ای ایران حاکی از آن است که با توجه به مقادیر شاخص بون (0.12-) و هرفیندال- هیرشمن (0.24)، صنعت کشور در شرایط رقابت انحصاری قرار دارد و شاخص لرنر (0.36)، نیز موید این نتیجه است. شایان ذکر است که صنعت "تولید وسایل نقلیه و موتوری"با سهمی معادل 16.38 درصد، بیشترین سهم ارزش فروش نسبی در صنایع کارخانه­ای ایران را دارا است که با توجه به محاسبه انواع شاخص­های تمرکز، دارای ساختار بازار انحصاری می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Concentration in Iran Industrial Sector Based on Structural and Non-Structural Model Approaches

نویسندگان [English]

  • m sh 1
  • a n 2
چکیده [English]

This paper evaluates industrial market structure using structural model and non-structural model in 131 industries with 4 digits ISIC code during 1996 to 2008. The results of concentration indicators show that competition factor in Iran's industry sector is are low. On the other hand, analysis degree of competition and monopolistic in indicate that according to Boone indicator (-0.12) and Herfindahl-Hirschman index (0.24), Iran's manufacturing industries sector operate under conditions of monopolistic competition, and also Lerner index (0.36) confirm this result. "Manufacture of Motor Vehicles" with a share of equal to 16.38 percentages has the biggest relative sales share, that base on concentration indicators estimate, operates close to monopolistic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration Index
  • Lerner Index
  • Boone Index
  • Industry
  • Monopolistic Competition