نویسنده = محمد حسن فطرس
تعداد مقالات: 10
2. ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات چندسطحی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 49-73

10.22084/aes.2017.2074

کامران محمودپور؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ محمد حسن فطرس


5. بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 193-217

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمد حسن فطرس؛ بهرام فتحی


7. مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی


8. تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف کننده در ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 133-149

همایون رنجبر؛ محمدحسن فطرس؛ مهری کبیریان


10. تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-119

نادر مهرگان؛ محمدحسن فطرس؛ ابراهیم فرجی