نویسنده = محمد حسن فطرس
بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 193-217

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمد حسن فطرس؛ بهرام فتحی


مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی


تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف کننده در ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 133-149

همایون رنجبر؛ محمدحسن فطرس؛ مهری کبیریان


تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 103-119

نادر مهرگان؛ محمدحسن فطرس؛ ابراهیم فرجی