نویسنده = شهاب جهانگیری
اثر شاخص استرس مالی بر روی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 161-192

10.22084/aes.2023.27654.3580

فرجاد بخشور؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ شهاب جهانگیری


تأثیر سیاست پولی بر رفتار رمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، آبان 1402، صفحه 101-132

10.22084/aes.2023.27600.3569

محمدحسین شررخواه الانق؛ علی رضازاده؛ شهاب جهانگیری


بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 115-144

10.22084/aes.2017.14465.2519

یوسف محمدزاده؛ خلیل جهانگیری؛ آرش رفاح کهریز؛ الناز ولیزاده